Alegria Flamenco Malta
90 Triq il-Wied ta' L-Imsida, B'Kara

alegriamalta@gmail.com

tel : 99495187